Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Rondleidingen

Aad de Haas was een visionair schilder. Hij schilderde niet het uiterlijke maar doorzag het innerlijke en beeldde dit trefzeker uit.
Door te laten zien wat er werkelijk gebeurde bracht hij de kruisweg terug tot de essentie.

Het is mogelijk om op aanvraag een rondleiding in de kerk te plannen.Een rondleiding wordt gegeven voor minimaal 8 personen.

Voor een rondleiding gelieve een e-mail te sturen naar: kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com

U zult dan spoedig gecontacteerd worden om een afspraak te maken.

De rondleiding kost € 5, p/p.

De gidsen

Bezoekers van de H. Cunibertuskerk te Wahlwiller

Het is verboden om in de kerk zonder voorafgaande toestemming
van het Kerkbestuur foto's en opnames te maken met gebruikmaking
van lampen, flitsapparatuur en statieven.

Foto's en opnames met reguliere apparatuur in de privésfeer zijn wel
toegestaan.

Foto's mogen in dat geval dan niet openbaar gemaakt of
vermenigvuldigd worden.

De parochieraad.