Hier vind u informatie over:

 

- Wie te contacteren bij aanvraag voor huwelijk, doop of andere diensten

- De overledenen van onze parochie

- Wanneer en welke kerkdiensten zijn er in onze kerk

- Informatie over de koren Schola Cantorum Wahlwiller en Vocaal Ensemble Donna Voce