Hier vind u de samenstelling van het kerkbestuur

en de verdeelde functies.